Situació geogràfica

Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Montblanc fins a:

Població
Montblanc Tarragona
Via C-14 A-27 34 km
Via C-14  41 km
Via AP-2 C-37 39 km
Montblanc Barcelona
Via AP-7 113 km
Via AP-2 117 km
Via C-14 AP-7 133 km
Montblanc Lleida
Via AP-2 64 km

Plànol de situació

 

Accions del document