Organigrama del govern

Alcalde

Josep Andreu Domingo, alcalde i regidor de Patrimoni i Centre Històric. Tindrà les competències també de Patrimoni i Centre Històric.

Regidors Francesc Benet Ribé, primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis i instal.lacions d'Aigües. Tindrà les competències referents a serveis, xarxes i instal·lacions municipals, manteniment general, arranjament i gestió dels edificis municipals, i organització dels treballs de la brigada municipal. També s'encarregarà de les vies públiques, d'estalvi energètic i de l'empresa municipal d'aigua.
Silvia Lafebre Roig, segona tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda i Comerç. Tindrà les competències en l'elaboració de pressupostos, gestió econòmica d'acord amb aquests, arbitris i preus públics i les respectives ordenances fiscals i de preus públics, contribucions especials, recaptació, crèdits, coordinació financera amb la resta de regidories, padrons fiscals i patrimoni, aixó com promoció de fàbriques i indústria en general i mercat. També s'encarregarà de la regulació del comerç, botigues, relació amb els botiguers i campanyes de promoció.
Oriol Pallissó Balanyà, tercer tinent d'alcalde i regidor de Festes, Seguici Popular i Joventut. Tindrà les competències en festes (Nadal i Reis, Carnaval, Sant Maties, Festival Essències, Festa Major) seguici popular i joventut (setmana de la joventut, acampada jove, pla de joventut 2015-2019).
Marta Civit Bulló, quarta tinent d'alcalde i regidora de Seguretat i Mobiliitat, Personal i OAC. Tindrà les competències de direcció de la Policia Local i mobilitat, relació amb els ciutadans i amb les diverses entitats de Montblanc i amb el nou Síndic Municipal de Greuges, i règim intern de l'ajuntament.
Ariadna Ferrer Cervelló, regidora de Turisme, Projecció exterior, fires i comunicació. Tindrà les competències en matèries turístiques, institucionals i comunicatives. Se n'encarrega de l'organització i la coordinació de l'oficina de turisme i els seus projectes, de fires i esdeveniments, de la promoció i difusió de la vila, de la publicitat i la informació interna i externa i de la relació amb els mitjans de comunicació, Ràdio Montblanc i l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. És representant de la televisió Tac 12 i de la Xarxa de Comunicació local de Catalunya.
Joan Casellas Carbó, regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Salut Pública. Tindrà les competències en Urbanisme: Excepció de la zona PERI que conserva l'Alcalde. Llicències d'obres, llicències i permisos ambientals, planejament i gestió urbanística i projectes d'urbanització. Pel que fa a les competències en Medi Ambient: l'entorn natural i de les Muntanyes de Prades, dels residus industrials i urbans, runes, protecció i promoció del patrimoni forestal, camins rurals i de muntanya, relacions amb associacions d'agricultors i pagesos i convenis amb naturalistes conservacionistes. I competències en Salut pública, control higiènic del cementiri, control sanitari d'establiments i desinsectació.
Jordi Albalat Gao, regidor de Cultura, Ensenyament, Activitats esportives, Noves Tecnologies i Benestar. Tindrà les competències de promoció i diversificació de la cultura al municipi, gestió i coordinació dels serveis municipals de biblioteca i dels museus, entitats culturals, certàmens culturals i promoció cultural. A més, s'encarrega de la participació en la programació de l'ensenyament en els diferents consells escolars municipals, així com la gestió i la coordinació de la llar d'infants i de l'escola de música. També té tot l'àmbit esportiu, com el Consell Municipal d'Esports, foment de l'activitat esportiva i entitats esportives. Informàtica, noves tecnologies de la comunicació. Benestar social coordinat amb el Consell Comarcal

Accions del document