Us pot interessar...

La salut a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Pressupost del Departament de Salut, destinat a la gestió del Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, els centres hospitalaris, el Sistema d’Emergències Mèdiques i el telèfon 061 CatSalut Respon.

 • Dept. de Salut

  Garanteix la sostenibilitat del sistema, l’administració sanitària i l’atenció assistencial, la gestió de la salut pública i dels professionals sanitaris i la promoció de la recerca i la innovació sanitàries.

 • Plans sectorials

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l’àmbit de la salut.

 • Àmbits d’actuació

  La salut dirigida a la ciutadania i als professionals, així com les línies d’actuació del Govern per garantir l’accés a la sanitat i la sostenibilitat i la recerca en l’àmbit de la salut.

 • Canal salut: ciutadania

  Tota la informació sobre salut per a la ciutadania: el sistema de salut, els drets i deures, les urgències i un directori de la A a la Z.

 • Canal salut: professionals

  Tota la informació sobre salut per als professionals: guies de pràctica clínica, recursos, formació, recerca i innovació, professions sanitàries i avaluació.

 • CatSalut

  Entitat que garanteix la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública a la ciutadania de Catalunya.

 • La Meva Salut

  Espai de consulta personal de la informació de salut. Demaneu accés segur al vostre CAP.

 • Els centres públics de salut

  El model sanitari català té una diversitat de gestors sanitaris que gestionen l’atenció pública de salut i són contractats i avaluats pel CatSalut.

 • Cercador de centres sanitaris

  Centres d’atenció primària (CAP), CAP amb atenció continuada, consultoris locals i centres d’atenció especialitzada: hospitals, centres sociosanitaris i d’atenció a la salut mental.

 • Càncer

  Tota la informació per a la ciutadania sobre la prevenció, el diagnòstic i els tractaments, i per als professionals sobre l’atenció oncològica, la recerca i els recursos.

 • Diagnòstic per la imatge

  Què és i per a què servei el diagnòstic per la imatge en l’àmbit professional i per a la ciutadania.

 • Donació i trasplantament

  Com i per què fer-se donant d’òrgans i teixits, registre d’activitat, associacions de pacients i tota la informació sobre els trasplantaments.

 • Donar sang

  Campanyes de donació de sang, llocs on poder donar i informació sobre la situació de les reserves de sang a Catalunya.

 • Drogues

  Espai de referència, comunicació i intercanvi d’informació sobre el consum de drogues a Catalunya.

 • Grip

  Tota la informació sobre aquesta malaltia respiratòria vírica: com prevenir-la, vacunes, situacions epidemiològiques i dades estadístiques.

 • Joc patològic

  Indicadors de risc sobre el joc patològic, on demanar ajuda, què poden fer les persones de l’entorn, detecció i prevenció i altres addicions comportamentals.

 • Medicaments i farmàcia

  Informació sobre medicaments, ús i alimentació, així com situacions especials, recerca i seguretat.

 • Observatori del Sistema de Salut

  Informació per millorar el sector salut i facilitar el retiment de comptes i la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking.

 • Seguretat dels pacients

  Estratègia de seguretat dels pacients, claus per millorar la seguretat, bones pràctiques i projectes dirigits als professionals de la salut.

 • Sexe Joves

  Informació sobre temes sexuals dirigida als joves: afectivitat, coneixement del cos, petting, contracepció, embaràs, avortament, malalties de transmissió sexual i sexe virtual.

 • TicSalut

  Dades sobre el procés d’implantació i desplegament dels sistemes d’informació i de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) al sistema de salut de Catalunya.

 • Trastorns de la conducta alimentària

  Què són, factors de risc, com actuar davant la sospita de malaltia, tractament, prevenció i mites.

 • Vigilància de les infeccions nosocomials

  Sistema de vigilància epidemiològica activa i continuada  de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya.

 • Essencial

  Una iniciativa per identificar pràctiques clíniques de poc valor i per promoure recomanacions als professionals i a la ciutadania.

 • Decisions compartides

  Espai per promoure la participació de les persones en les decisions dels seus tractaments de salut.

 • Scientia

  Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.

 • Diabetis

  Informació sobre la malaltia i per la prevenció.

Temes i informació relacionada